AdBlue Systems (SCR)

Het SCR systeem reduceert de hoeveelheid stikstofoxiden (NOx) tot wel 90-95% in de uitlaatgassen en verlaagd hierdoor aanzienlijk de uitstoot en emissies.

Wij bieden een duurzame oplossing met een assortiment AdBlue tanks. Remanufacturing draagt bij tot verlaging van de productiekosten en stimuleert hergebruik van grondstoffen en schaarse materialen. Hierdoor kunnen we u een betaalbaar alternatief bieden!

Originele kwaliteit remanufactured met 2 jaar garantie, onbeperkt aantal kilometers!

Open chat
Questions?
Hello, do you have any questions? Send a message!